Բառերի կազմություն

տնկարան – տունկ + արան

իգական – էգ + ական

երաշխիք – երաշխ + իք

գինարբուք – գինի + արբ +ուք

գինարբուկ – գինի + արբ + ուկ

գզվռտուք – գիզ + վռտ + ուք

դողէրոցք – դող + էր + ոց + ք զառամյալ – զ + առ +ամ + յալ

հրաչյա – հուր + աչք + յա

դյուրըմբռնելի – դյուր + ըմ + բուռ + ելի

խոչընդոտ – խոչ + ընդ + ոտ

համընկնել – համ + ընկնել

գիրկընդխառն – գիրկ + ընդ + խառն

չըմբռնել – չ + ըմ + բուռ + նել

անակնկալ – ան + ակն (աչք ) + կալ

մթնկա – մութն+ կա

լունկա – լուսն + կա

չընդդիմանալ – չ + ընդ + դեմ + ան + ալ

ակնդետ – ակն + դետ

դշխոյական – դշխո + ական

պատանյակ – պատան + իա + ակ

մարմարյոն -պարզ բառ

ամպհովանի – ամպ + հով + անի

հոգեվարք – հոգի + իա + վար + ք

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s